Ga direct naar


Home

Home

 

Onze doelstelling is dat mensen met een functiebeperking zo zelfstandig mogelijk kunnen leven.
Dit is alleen mogelijk als:

    Men als gelijke wordt behandeld
    De woning en woonomgeving is aangepast (o.a. aanpasbaar bouwen)
    Er voldoende vervoersmogelijkheden zijn om zelfstandig te kunnen reizen
    Men voldoende kennis heeft van regels m.b.t. voorzieningen en aanpassingen het geven van voorlichting, informatie en advies.

 


 

 

Wie maken deel uit van het apg?

    Mensen met een lichamelijke handicap
    Vertegenwoordigers van gehandicaptenorganisaties
    Mensen die op grond van ervaring over deskundigheid beschikken.

 


 

 

Wat kunt u voor het apg betekenen?

U kunt, als mens met een lichamelijke handicap, zelf laten horen wat voor u van belang is voor uw functioneren in de maatschappij.
Als mens zonder handicap kunt u meepraten met (en niet over) de mensen waar het APG zich voor inzet.
Steun het APG door tijd, energie of financiën beschikbaar te stellen.
Het APG is afhankelijk van subsidies en donaties. Dus draagt u het APG een warm hart toe, dan kunt u ons steunen door een gift of een jaarlijkse donatie (minimaal 12 euro).
Indien u donateur bent, ontvangt u het APG-Nieuwsblad, zodat u in ieder geval op de hoogte blijft van onze activiteiten.

U kunt uw bijdrage storten op onze rekening bij de Rabobank:
Rekening nummer  39.17.30.886

Ten name van:
Stichting APG te Alphen aan den Rijn

 


 

 

Spreekt het u aan, heeft u interesse?

Een ieder, die ervaring heeft in het leven met een handicap of daarmee wordt geconfronteerd, roepen wij op mee te werken met het platform. Uw kennis en inzet zullen zeer op prijs worden gesteld.

U kunt ons bereiken via email:
info@stichtingapg.nl      
         
Of schrijf naar:
Stichting APG
Postbus 559
2400 AN Alphen aan den Rijn

 


Bel ons voor meer informatie
0172-490900

 

Werken bij APG?

Een ieder, die ervaring heeft in het leven met een handicap of daarmee wordt geconfronteerd, roepen wij op mee te werken met het platform. Uw kennis en inzet zullen zeer op prijs worden gesteld.

U kunt ons bereiken via E-Mail:
info@stichtingapg.nl

Of schrijf naar:
Stichting APG
Postbus 559
2400 AN Alphen aan den Rijn